Preventivní prohlídky se provádí od 18 let věku 1x za 2 roky.

OBSAHEM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY MJ. JE:

  • Doplnění anamnézy– rodinné, osobní, pracovní,..
  • Kontrola očkování
  • Kompletní fyzikální vyšetření pacienta
  • Vyšetření moči diagnostickým papírkem: při každé preventivní prohlídce
  • EKG: ve 40 letech věku a dále ve 4letých intervalech
  • Glykémie: při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře, ve 30 letech a dále od 40 let ve 2letých intervalech
  • Krevní tuky (celkový cholesterol, HDL chol., LDL chol., TAG): při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře a dále ve 30, 40, 50, 60-ti letech věku
  • Vyšetření funkce ledvin (kreatinin, odhad GF): od 50ti let ve 4-letých intervalech u rizikových pacientů (diabetici, hypertonici či pacienti s kardiovaskulárními onecněními)
  • TOKS – test na okultní (skryté) krvácení do stolice: ve věku 50 – 54 let 1x ročně, ve věku od 55-ti let 1x za 2 roky nebo volba screeningové koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem)
  • Mammografie (přístrojové vyšetření prsů): u žen od 45-ti let věku ve 2letých intervalech