Lázně

Vypsání návrhu na lázně má učinit lékař registrujícího poskytovatele, lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Např. v lázeňské léčebně rehabilitační péči tedy platí, že v situaci, kdy lékař příslušné ...

Neschopenky

„Neschopenku“- neboli správně „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ (DPN) vystavuje a vede vždy ošetřující lékař (OL) a ne automaticky, jak si mnozí myslí, praktický lékař (PL). O DPN si musíte říct u svého ošetřujícího lékaře (OL)- pokud Vám ji sám nenabídne...

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění mozku. Přenašečem je klíště, k přenosu nejčastěji dochází od dubna do srpna. V České republice je onemocnění klíšťovou encefalitidou nejvyšší z celé Evropy.  Očkování je doporučeno všem osobám žijícím v endemické...

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

Preventivní prohlídky se provádí od 18 let věku 1x za 2 roky. OBSAHEM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY MJ. JE: Doplnění anamnézy– rodinné, osobní, pracovní,.. Kontrola očkování Kompletní fyzikální vyšetření pacienta Vyšetření moči diagnostickým papírkem: při každé preventivn...

NÁVRH NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Lázeňská léčba je nenárokovou léčebnou možností, která podléhá schválení revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny. Návrh na lázeňskou péči podává zdravotní pojišťovně navrhující lékař – obvykle jde o registrujícího praktického lékaře (nebo za hospita...

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Rakovina tlustého střeva a konečníku se v České republice vyskytuje mimořádně často. Při srovnání s jinými státy je u nás dokonce nejvyšší výskyt tohoto onemocnění. Proto je velice důležitý screening toho onemocnění. Pacienti od 50 do 55 let věku mají 1x za rok nárok...