MUDr. Marek Lipenský

V roce 2012 promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Po promoci nastoupil na
radiologické oddělení nemocnice Náchod, kde se seznámil s prací na CT přístroji, ultrazvukovou
diagnostikou a vyhodnocování skiagramů. Od roku 2013 pracoval na interním oddělení nemocnice
Broumov, kde doposud působí na akutní interní ambulanci v rámci ústavních pohotovostních služeb. V roce 2016 získal certifikát o
absolvování základního interního kmene.
Svoji přípravu k atestaci z všeobecného praktického lékařství podstoupil pod vedením vojenského lékaře v ambulanci v Českém
Meziříčí, spadající pod oblastní nemocnici Náchod. Atestaci složil s pochvalou 12.12.2018.
V předatestační přípravě absolvoval v roce 2018 14-ti denní stáž v Londýně, ve sdružené praxi
praktických lékařů.
Po atestaci působil jako praktický lékař v ambulanci Broumedic v Broumově a pro zahraniční klientelu v ambulanci Medicare4you v
Praze na Václavském náměstí.

Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů. Pravidelně se účastní vzdělávacích kongresů pro všeobecné praktické lékaře.
V roce 2019 se vrací zpět domů, přebírá praxi po panu Dr. Pištorovi, vzniká Lipenmed s.r.o.
V roce 2021 absolvoval kurz základy pracovního lékařství na IPVZ v Praze.
Je držitelem kvalifikace Evropské resuscitační rady advanced life support provider (ALS) z roku 2022.
Od roku 2022 se vzdělává ve využití ultrazvukového vyšetření v ambulanci praktického lékaře POCUS iGP.