Ceník výkonů od 1.3.2022

 • Vyšetření pro řidičský průkaz
500 Kč
 • Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu
300 Kč
 • Vyšetření pro vydaní zbrojního průkazu
600 Kč
 • Výpis z dokumentace
300 Kč
 • Výpis z dokumentace  do 24 hod
400 Kč
 • Administrativní výkon vyžádaný pacientem, nesouvisející s léčebnou péčí
200 – 400 Kč
 • Potvrzení na přihlášku na VŠ
zdarma
 • Potravinářský průkaz
400 Kč
 • Vyplnění formuláře komerční pojišťovny
500 – 1000 Kč
 • Kopírování a tisk zdrav. dokumentace na žádost pacienta
5 Kč/ stránka
 • Zdravotní způsobilost k práci
500 Kč
 • Vystavení náhradního hlášení (ztráta PN)
100 Kč
 • Bolestné
500Kč
 • Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování
150 Kč
 • Vyšetření testem na okultní krvácení ze stolice, pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou (pacienti do 49 let a pokud nebyla v posledních 10 letech provedena kolonoskopie)
200 Kč
 • EKG na žádost pacienta
200 Kč