Ceník výkonů od 1.6.2023

 

 

 

 • Vyšetření pro řidičský průkaz
800 Kč
 • Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu
450 Kč
 • Vyšetření pro vydaní zbrojního průkazu
600 Kč
 • Výpis z dokumentace
400 Kč
 • Výpis z dokumentace  do 24 hod
600 Kč
 • Administrativní výkon vyžádaný pacientem, nesouvisející s léčebnou péčí
300 – 500 Kč
 • Žádost k umístění do socálního zařízení, domov důchodců
450 Kč
 • Potvrzení na přihlášku na VŠ
zdarma
 • Vyplnění formuláře komerční pojišťovny
500 – 1000 Kč
 • Předoperační vyšetření, lázně – samoplátci
500 Kč + platba odběrů
 • Kopírování a tisk zdrav. dokumentace na žádost pacienta
10 Kč/stránka
 • Zdravotní způsobilost k práci – vstupní
800 Kč
 • Zdravotní způsobilost k práci – periodická
600 Kč
 • Vystavení náhradního hlášení ( ztráta PN)
100 Kč
 • Bolestné
500-1000 Kč
 • Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování
200 Kč
 • Vyšetření testem na okultní krvácení ze stolice, pokud není hrazeno zdravotní pojištovnou (tedy pacienti do 49-ti let a pokud nebyla v posledních 10-ti letech provedena kolonoskopie)
300 Kč
 • EKG na žádost pacienta
200 Kč
 • aplikace im analgetické injekce, opich SIK
70 Kč