Tato služba je k dispozici pouze registrovaným pacientům a vztahuje se pouze na léky, které užíváte dlouhodobě v rámci léčby stabilizovaného onemocnění, které je léčeno v naší ordinaci.

 

 

Vážení pacienti, Vaše osobní data uvedená v emailu za účelem vystavení receptu, žádosti o registraci a žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace budou přístupná pouze zaměstnancům

ambulance Lipenmed s.r.o. – jejím lékařům a zdravotním sestrám. Po vystavení receptu, žádostí tato data budou smazána, aniž by byla poskytnuta jakékoliv třetí osobě. Vaše telefonní číslo a email

zaktualizujeme v našem lékařském počítačovém softwaru ( PC Doktor, CGM).

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v nezbytné míře k danému účelu vystavení tohoto receptu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími vnitrostátními právními předpisy. Bližší informace neleznete na webových stránkách ambulance (www.lipenmed.cz) nebo v čekárně ambulance – informace pro pacienty o zpracování osobních údajů.

MUDr. Marek Lipenský