Naše ambulance splnila podmínky VZP Akord a VZP Plus Diabetes a můžeme tak léčit nekomplikované diabetiky a prediabetiky.
V současné době má v České republice diabetes asi 9 % z celkové populace. V roce 2018 se jednalo o více než 1 000 000 pacientů.
Diagnostika diabetu mellitu:
• přítomnost klasických příznaků diabetu + náhodná glykemie ≥ 11,1 mmol/l,
• glykemie nalačno ≥ 7,0 mmol/l,
• glykemie ve 120. minutě oGTT ≥ 11,1 mmol/l
PREDIABETES
• Zvýšená glykemie nalačno (IFG) je charakterizovaná glykemií nalačno 5,6–6,9 mmol/l.
• Porušená glukózová tolerance (IGT) se vyznačuje glykemií ve 120. minutě při oGTT v rozmezí 7,8–11,0 mmol/l.
• Kombinace obou uvedených poruch.
Pacienti s prediabetem mají zvýšené riziko vzniku diabetu 4,7 až 12x.
Terapie:
Hlavním cílem je dosáhnout normoglykémie a zabránit rozvoji časných i pozdních komplikací.
Jedním z nejdůležitějších opatření v léčbě diabetu je vhodně zvolená dieta s omezením živočišných a rostlinných tuků a pravidelná aerobní fyzická aktivita (chůze, rychlá chůze, běh) minimálně 3× týdně 30–40 minut, optimálně 5× týdně 30–40 minut, ideálně 7× týdně 30–40 minut.
Dispenzarizace ( sledování) pacienta s DM:
O dispenzarizaci rozhoduje v souladu s § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, výhradně jeho registrující lékař, kterým je všeobecný praktický lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče.
Kontrola diabetika u praktického lékaře by měla být 2-4x ročně, u prediabetika pak 2x ročně.
Zdroj informací: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, doporučené postupy