Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění mozku. Přenašečem je klíště, k přenosu nejčastěji dochází od dubna do srpna. V České republice je onemocnění klíšťovou encefalitidou nejvyšší z celé Evropy. 

Očkování je doporučeno všem osobám žijícím v endemické oblasti- tedy v České republice. U onemocnění je často dlouhodobá pracovní neschopnost a 26-46% pacientů má trvalé následky. V ČR v roce 2019 bylo 743 případů. Očkovat lze celoročně. Nejlépe v období  chladných měsíců, kdy se používá standardní očkovací schéma, které zahrnuje 3 dávky:  První dávka v den 0, druhá dávka za  1 až 3 měsíce po druhé, třetí dávka za 5 až 12 měsíců po 2. dávce.  První přeočkování je po 3 letech, dále v 5-ti letých intervalech. Po 60-ti letech věku se doporučuje přeočkovávat ve tříletých intervalech. Existuje i zrychlené očkovací schéma.   Vakcína má 96-99% účinnost. Ochrana proti onemocnění nastupuje 14 dní po druhé dávce.