Lázeňská léčba je nenárokovou léčebnou možností, která podléhá schválení revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny. Návrh na lázeňskou péči podává zdravotní pojišťovně navrhující lékař – obvykle jde o registrujícího praktického lékaře (nebo za hospitalizace jde o ošetřujícího lékaře).

Komplexní lázeňská péče se poskytuje na základě doporučení příslušného ambulantního specialisty:

  • Doporučení ambulantního specialisty k lázeňské péči nesmí být starší 3 měsíců. K sepsání Návrhu na lázeňskou péči se prosím dostavte s doporučením ambulantního specialisty. V návrhu musí být uvedena nejméně dvě lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci. Lázeňský pobyt je třeba zrealizovat do 6 měsíců (při komplikacích do 12 měsíců) po operaci nebo úrazu.
  • EKG vyšetření je vždy nutné u pacientů starších 40 let (provádíme v naší ordinaci).
  • U osob starších 70 let věku je dále nutné vyšetření lékařem internistou – jeho souhlas s lázeňskou léčbou. Souhlas internisty s lázeňskou léčbou je nutno přinést s sebou k sepsání Návrhu na lázeňskou péči. 
  • U pacientů s onkologickým onemocněním je nutný též souhlas onkologa s lázeňskou léčbou.